Co zrobić, by otrzymać jako obcokrajowiec PELNE odszkodowanie w EURO po wypadku samochodowym w Polsce !

Nie od dziś wiadomo, że uczestnicy zdarzenia drogowego, którzy nie przyczynili się do bezpośredniego spowodowania kolizji, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie po wypadku samochodowym, wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, z usług, której korzysta sprawca. O ile nie ma znaczenia miejsce zdarzenia, o tyle istotne dla jednostek wypłacających odszkodowanie po wypadku samochodowym jest optymalna i obiektywna dokumentacja uszkoczen i wysokosci szkod. Analizując to rozwiązanie w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż odszkodowanie po wypadku samochodowym w Polsce wymaga  czesto w szkodzeie z AC i OC potwierdzenia przez odpowiednie służby, czyli policję. Dlatego też każdy uczestnik zdarzenia, który zamierza wystąpić o odszkodowanie po wypadku samochodowym z AC  , zobowiązany jest do wezwania na miejsce kolizji mundurowych o ile szkoda wynisie powyzaj 1000 Euro.

 

Spisany protokół oraz dane uczestników, w szczególności sprawcy, pozwalają złożyć wniosek o odszkodowanie po wypadku samochodowym, które dotyczy zarówno poszkodowanych w wyniku zdarzenia osób, jak i samych pojazdów.  Co prawda odszkodowanie po wypadku samochodowym dla osób i pojazdów to dwie różne kwestie, nie mniej jednak są one realizowane na podstawie aktualnej polisy sprawcy. Istotny jest także fakt, iż chcąc uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym, należy zgłosić ten fakt we właściwej siedzibie ubezpieczyciela np. sprawcy, oczekując na wizytę kompetentnego rzeczoznawcy np. z MOTOEXPERT. Ogólnie wiadomo, że odszkodowanie po wypadku samochodowym w zakresie  AC pojazdu  np. obejmuje usunięcie powstałych podczas zdarzenia szkód.

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż wypłata należności następuje w określonym czasie, właściciel pojazdu ma prawo skorzystać z usług naprawczych przed wypłatą należności. Ponadto odszkodowanie po wypadku samochodowym naliczane jest na podstawie  kosztorysu naprawy, opinii technicznej  w tym wycena wartości rynkowej pojazdu lub przedstawionych przez warsztat samochodowy faktur. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wymaga zazwyczaj wykonania oceny technicznej i kosztorysu naprawy rzeczoznawcy np. z MOTOEXPERT, dlatego też usunięcie szkód może nastąpić czesto dopiero po wykonaniu tych czynności. Wiele przydatnych informacji w przedmiotowej kwestii można znaleźć na stronie www.motoexpert.com.pl, stworzoną przede wszystkim z myślą o szeroko rozumianych odszkodowaniach komunikacyjnych.