Odszkodowanie za wypadek samochodowy lub kolizję drogową

Jeżeli zostaliśmy poszkodowani w wypadku lub kolizji samochodowej w Polsce należy nam się odszkodowanie powypadkowe zapłacone bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Przysługują nam następujące odszkodowania za wypadek lub kolizję samochodową w Polsce.

Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu

  • Zwrot kosztów na podstawie oryginalnej faktury vat wystawionej przez warsztat, który sobie sami wybraliśmy, samochodowy naprawiający nasz uszkodzony samochód, jest ona jednak najczęściej weryfikowana przez likwidatora szkody lub rzeczoznawcę samochodowego.
  • Zwrot kosztów na podstawie opinii technicznej wystawionej przez likwidatora szkody lub rzeczoznawcę samochodowego. Kalkulacja takich kosztów opiera się na prawie i cenach obowiązujących w Polsce min. cenach nowych części jakie będą potrzebne do naprawy uszkodzonego samochodu, stawkach roboczogodzin poszczególnych warsztatów samochodowych ( mechanika, blacharza, lakiernika) jakie obowiązują w regionie naszego zamieszkania
  • Mamy prawo sprzedać swój nienaprawiony samochód, również przysługuje nam wówczas prawo uzyskania zwrotu kosztów naprawy (brutto ) na podstawie wystawionej przez rzeczoznawcę opinii technicznej, bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie
  • Możemy również samodzielnie naprawić nasz uszkodzony samochód, nie mając za naprawę faktury, pod warunkiem jednak że wyliczony koszt naprawy nie przewyższa 100% wartości samochodu sprzed wypadku. W rozliczeniach obowiązują kwoty brutto
  • Możemy również uzyskać odszkodowanie za spadek wartości naszego samochodu, który jest wynikiem wypadku lub kolizji samochodowej na Polsce, dotyczy to jednak samochodów młodszych niż  5 lat i dotychczas bezwypadkowych.
  • Możemy uzyskać zwrot kosztów jakie ponieśliśmy na sporządzenie opinii technicznej uszkodzeń naszego samochodu. Niezmiernie istotne jest przecież posiadanie dobrze i dokładnie wystawionej opinii technicznej, ponieważ staje się ona podstawą  wszelkich roszczeń z tytułu odszykowania. Warto więc zlecić wystawienie takiej opinii rzeczoznawcy polskiemu współpracującemu z siecią rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, Zwrot kosztów otrzymamy jednak dopiero w takim przypadku jeżeli okaże się że sporządzona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe opinia była błędna.
  • Jeżeli posiadamy ważne ubezpieczenie ochrony prawnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym DAS możemy uzyskać również zwrot kosztów adwokata, który reprezentował nas po wypadku.
  • Mamy również prawo uzyskać zwrot kosztów wydobycia samochodu, jeżeli w wyniku wypadku znalazł się on poza drogą. Dotyczy to najczęściej samochodów ciężarowych.
  • Możemy uzyskać zwrot kosztów holowania uszkodzonego samochodu z miejsca wypadku na najbliższy parking lub do najbliższego warsztatu, zwrot kosztów postoju auta na parking czasu do uzyskania opinii technicznej i zwrot kosztów transportu z parkingu do dowolnie wybranego przez nas warsztatu znajdującego się w naszym rejonie zamieszkania pod warunkiem, że nie wystąpiła szkoda całkowita.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt