Szkoda AC AUTOKASKO w Polsce –  po wypadku samochodowym w Polsce

Obywatele Niemiec coraz częściej, przebywając w Polsce i ulegają różnym zdarzeniom  drogowym (wypadkom, stłuczkom, kolizjom), które następnie są likwidowane z ubezpieczenia Ac (autocasco) właściciela samochodu.

Aby wyjść naprzeciw swoim klientom i wesprzeć ich w tak trudnej chwili sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oferuje możliwość wykonania niemieckiej opinii technicznej dla obywateli Niemiec przez polskiego, współpracującego z siecią MOTOEXPERT regionalnego rzeczoznawcę, wykonanie jej w języku niemieckim i zgodnie z niemieckimi przepisami bez koniczności transportowania uszkodzonego samochodu do Niemiec. Rozpoczęcie likwidacji szkody Ac (autocasco) jeszcze w Polsce, bezpośrednio po zdarzeniu. Praktyki stosowane przez sieć rzeczoznawców samochodowych -MOTOEXPERT gwarantują wykonie oględzin uszkodzonego samochodu już w ciągu  1 do 2 -dni od zlecenia. Precyzyjnie wykonana przez rzeczoznawce siec MOTOEXPERT opinia techniczna ( KASKOSCHADENGUTACHTEN ) będzie postawą do wypłaty odszkodowania z tytułu szkody AC (autocasco)

Jaki jest koszt takiej opinii i kto go pokrywa.

Koszt wykonania, przez rzeczoznawce sieci MOTOEXPERT, opinii technicznej po szkodzie AC obywatela Niemiec w Polsce jest najczęściej  niezwlocznie zwracany osobie poszkodowanej przez jego towarzystwo ubezpieczeniowe, ponieważ taka opinia techniczna, wykonana przez MOTOEXPERT, jest najczęściej przez wszystkie niemieckie Towarzystwa Ubezpieczeniowe w pełni akceptowalna i poszkodowani bez problemu otrzymują zgodę na wykonanie takiej niezależnej opinii technicznej jeszcze na terenie Polski.

W przypadku gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma jakiekolwiek wątpliwości czy wykonana przez polskiego rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT opinia techniczna będzie zgodna z obowiązującym niemieckim prawem istnieje możliwość aby siec MOTOEXPERT poinformowała to Towarzystwo Ubezpieczeniowe o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT wówczas na pewno poszkodowany otrzyma zgodę na wykonie takiej opinii technicznej w celu likwidacji szkody AC (autocasco) przez rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT i stanie się ona podstawą do wypłaty należnego możliwe najwyższego odszkodowania za powstałą szkodę.

Oferta świadczonych przez sieć MOTOEXPERT usług pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach lub kolizjach samochodowych w procesie szybkiej i sprawnej likwidacji powstałych szkód i uzyskaniu pelnego  odszkodowania . Wdawane przez nich opinie techniczne są profesjonalne, precyzyjne, objektywne  i zgodne ze stanem faktycznym na podastwie nimieckiej umowy z Autokasko.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt