Szkoda AC po wypadku samochodowym w Polsce

Obywatele Niemiec coraz częściej, przebywając w Polsce i ulegają różnym zdarzeniom  drogowym (wypadkom, stłuczkom, kolizjom), które następnie są likwidowane z ubezpieczenia Ac (autocasco) właściciela samochodu.

Aby wyjść naprzeciw swoim klientom i wesprzeć ich w tak trudnej chwili sieć rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oferuje możliwość wykonania niemieckiej opinii technicznej dla obywateli Niemiec przez polskiego, współpracującego z siecią MOTOEXPERT regionalnego rzeczoznawcę, wykonanie jej w języku niemieckim i zgodnie z niemieckimi przepisami bez koniczności transportowania uszkodzonego samochodu do Niemiec. Rozpoczęcie likwidacji szkody Ac (autocasco) jeszcze w Polsce, bezpośrednio po zdarzeniu. Praktyki stosowane przez sieć rzeczoznawców samochodowych -MOTOEXPERT gwarantują wykonie oględzin uszkodzonego samochodu już w ciągu  7-dni od zlecenia. Dobrze wykonana przez pracownika siec MOTOEXPERT opinia techniczna będzie postawą do wypłaty odszkodowania z tytułu szkody AC (autocasco)

Jaki jest koszt takiej opinii i kto go pokrywa.

Koszt wykonania, przez pracownika sieci MOTOEXPERT, opinii technicznej po szkodzie AC obywatela Niemiec w Polsce jest najczęściej natychmiast zwracany osobie poszkodowanej przez jego towarzystwo ubezpieczeniowe, ponieważ taka opinia techniczna, wykonana przez MOTOEXPERT, jest najczęściej przez wszystkie niemieckie Towarzystwa Ubezpieczeniowe w pełni akceptowalna i poszkodowani bez problemu otrzymują zgodę na wykonanie takiej niezależnej opinii technicznej jeszcze na terenie Polski.

W przypadku gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma jakiekolwiek wątpliwości czy wykonana przez polskiego rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT opinia techniczna będzie zgodna z obowiązującym niemieckim prawem istnieje możliwość aby siec MOTOEXPERT poinformowała to Towarzystwo Ubezpieczeniowe o usługach świadczonych przez MOTOEXPERT wówczas na pewno poszkodowany otrzyma zgodę na wykonie takiej opinii technicznej w celu likwidacji szkody AC (autocasco) przez rzeczoznawcę sieci MOTOEXPERT i stanie się ona podstawą do wypłaty należnego możliwe najwyższego odszkodowania za powstałą szkodę.

Oferta świadczonych przez sieć MOTOEXPERT usług pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach lub kolizjach samochodowych w żmudnym procesie likwidacji powstałych szkód i uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania ponieważ wystawanie przez nich opinie techniczne są profesjonalne i zgodne ze stanem faktycznym.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt