Szkoda Autokasko na terenie Polski

 In wypadek samochodowy w polsce, wypadek-niemieckim-samochodem

Szkoda Autokasko na terenie Polski – Niemiecka wycena szkod Gutachten.

Z dnia na dzień coraz więcej szkód Autocasco niemieckich samochodów ma miejsce na terenie Polski. Osoba z Niemiec poszkodowana na terenie Polski może zlecić rzeczoznawcy z firmy MOTOEXPERT wykonanie profesjonalnej opinii technicznej po niemiecku i na niemieckim prawie.

W sytuacji, gdy szkoda AC wystąpiła na terenie Polski, wówczas oględziny uszkodzonego auta mogą zostać wykonane w Polsce przy udziale polskiego, regionalnego rzeczoznawcy samochodowego z MOTOEXPERT. Jeśli jednak wydarzyła się polska szkoda AC z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Niemczech, wtedy nie jest konieczne by uszkodzony pojazd został przetransportowany z Polski na teren Niemiec po to tylko, by dokonane zostały oględziny pojazdu i powypadkowa opinia techniczna.

W takim przypadku opinię techniczną dotyczącą szkody Autocasco może wykonać niemiecki rzeczoznawca MOTOEXPERT. Później opinia ta jest podstawą do wypłaty poszkodowanemu należnego odszkodowania z Autocasco.

Koszty za wykonaną przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT opinię techniczną ponosi potem Towarzystwo Ubezpieczeniowe osoby poszkodowanej, w którym poszkodowany Niemiec ma wykupiony pakiet AC.

Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują usługi dotyczące Autocasco w pełni przekonani, że osoba poszkodowana z Niemiec uzyskała zgodę na zlecenie wykonania im opinii od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego po szkodzie Autocasco na terenie Niemiec. Towarzystwa ubezpieczeniowe osób poszkodowanych w szkodach AC prawie zawsze zezwalają, by opinia techniczna i wycena szkody AC została wykonana przez doświadczonego rzeczoznawcę z MOTOEXPERT.

Nasza firma stosuje procedury dotyczące szkód Autocasco niemieckich pojazdów na terenie Polski, które pozwalają osobie poszkodowanej na uzyskanie gotowej i pełnoprawnej opinii technicznej, która jest podstawą do uzyskania należnego odszkodowania powypadkowego, już w czasie siedmiu dni od dnia zlecenia.

Osoba poszkodowana nie musi tracić więc swojego czasu czekając długo na opinię i nie ma także konieczności transportowania uszkodzonego pojazdu do Niemiec w celu zlecenia swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu by wykonana została opinia techniczna odnosząca się do szkody AC.

Rzeczoznawcy MOTOEXPERT proponują swoim np. niemieckim Klientom dogodne i szybkie rozwiązania w procesie likwidacji szkody Autocasco powstałej na terenie Polski.

 

 

Szkoda Autokasko na terenie Polski

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt