Szkoda Autokasko na terenie Polski – Niemiecka wycena szkod Gutachten.

Z dnia na dzień coraz więcej szkód Autocasco niemieckich samochodów ma miejsce na terenie Polski. Osoba z Niemiec poszkodowana na terenie Polski może zlecić rzeczoznawcy z firmy MOTOEXPERT wykonanie profesjonalnej opinii technicznej po niemiecku i na niemieckim prawie.

W sytuacji, gdy szkoda AC wystąpiła na terenie Polski, wówczas oględziny uszkodzonego auta mogą zostać wykonane w Polsce przy udziale polskiego, regionalnego rzeczoznawcy samochodowego z MOTOEXPERT. Jeśli jednak wydarzyła się polska szkoda AC z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Niemczech, wtedy nie jest konieczne by uszkodzony pojazd został przetransportowany z Polski na teren Niemiec po to tylko, by dokonane zostały oględziny pojazdu i powypadkowa opinia techniczna.

W takim przypadku opinię techniczną dotyczącą szkody Autocasco może wykonać niemiecki rzeczoznawca MOTOEXPERT. Później opinia ta jest podstawą do wypłaty poszkodowanemu należnego odszkodowania z Autocasco.

Koszty za wykonaną przez rzeczoznawcę MOTOEXPERT opinię techniczną ponosi potem Towarzystwo Ubezpieczeniowe osoby poszkodowanej, w którym poszkodowany Niemiec ma wykupiony pakiet AC.

Rzeczoznawcy z MOTOEXPERT wykonują usługi dotyczące Autocasco w pełni przekonani, że osoba poszkodowana z Niemiec uzyskała zgodę na zlecenie wykonania im opinii od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego po szkodzie Autocasco na terenie Niemiec. Towarzystwa ubezpieczeniowe osób poszkodowanych w szkodach AC prawie zawsze zezwalają, by opinia techniczna i wycena szkody AC została wykonana przez doświadczonego rzeczoznawcę z MOTOEXPERT.

Nasza firma stosuje procedury dotyczące szkód Autocasco niemieckich pojazdów na terenie Polski, które pozwalają osobie poszkodowanej na uzyskanie gotowej i pełnoprawnej opinii technicznej, która jest podstawą do uzyskania należnego odszkodowania powypadkowego, już w czasie siedmiu dni od dnia zlecenia.

Osoba poszkodowana nie musi tracić więc swojego czasu czekając długo na opinię i nie ma także konieczności transportowania uszkodzonego pojazdu do Niemiec w celu zlecenia swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu by wykonana została opinia techniczna odnosząca się do szkody AC.

Rzeczoznawcy MOTOEXPERT proponują swoim np. niemieckim Klientom dogodne i szybkie rozwiązania w procesie likwidacji szkody Autocasco powstałej na terenie Polski.

 

 

Szkoda Autokasko na terenie Polski