Zgłosiłeś szkodę do zakładu ubezpieczeń, w ciągu 30 dni otrzymałeś decyzję o odmowie wypłacenia odszkodowania. Nie zgadzasz się z tą opinią i nie akceptujesz takich ustaleń. Przy mniejszych szkodach wielu kierowców nie podejmuje żadnych kroków, aby móc odzyskać swoją należność. Przy większych pojawia się problem, jak nakłonić ubezpieczyciela do zmiany decyzji. W każdym z tych przypadków powinno się napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, nawet jeżeli wysokość odszkodowania jest niska. To Twoje zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę, która zgodnie z prawem Ci się należy.

11 października 2015 roku weszło w życie prawo, które reguluje tryb postępowania w przypadku odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Każdy poszkodowany jest uprawniony do wniesienia odwołania i może to zrobić w formie pisemnej, ustnej, a nawet elektronicznej. Czas na jego złożenie nie jest regulowany przez prawo, zatem możesz to zrobić w dowolnym momencie. Trzeba jednak zwrócić uwagę na okres przedawnienia roszczenia, który wynosi najczęściej od 3 do 20 lat.

W jaki sposób napisać odwołanie?

Dokument powinien być opatrzony konkretnymi danymi. Muszą się w nim znaleźć dane adresowe obu stron, a więc Twoje – nadawcy i towarzystwa ubezpieczeniowego – odbiorcy. Należy wskazać numer szkody lub polisy, co z pewnością przyśpieszy proces przypisania dokumentu do właściwej sprawy. Musisz również zdecydować, o jaką kwotę wnioskujesz, jaka byłaby dla Ciebie satysfakcjonującą i adekwatna do wyrządzonej szkody. Bardzo ważnym elementem odwołania jest uzasadnienie swojego stanowiska. Wymaga to przedstawienia argumentów, a także dowodów, które wskazywałyby, że zgodnie z prawem należy Ci się wypłata odszkodowania, a odmowa była bezpodstawna.

Uzasadnienie przysparza jednak najwięcej kłopotów poszkodowanym, szczególnie że zakłady ubezpieczeniowe bardzo dobrze się zabezpieczają i w swojej odmowie przedstawiają w profesjonalny sposób swoje argumenty. Są one opatrzone prawnym uzasadnieniem, nierzadko niezrozumiałym dla osoby ubezpieczonej. W tym przypadku ważne jest jednak, aby ustosunkować się do argumentów przedstawionych przez zakład ubezpieczeniowy. Trzeba je więc zrozumieć, a także wykazać się wiedzą z tego samego zakresu. To wymaga bardzo często pomocy prawnej.

Kolejny problem to wyliczenie szkody. Nigdzie nie znajdziemy gotowych przykładów wysokości świadczeń, z których moglibyśmy skorzystać, aby wycenić swoją szkodą. To moment, kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy, który profesjonalnie wyceni szkodę. Należy ją również dołączyć do odwołania.

Czekamy na odpowiedź ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania zostało wysłane. Ma on teraz 30 dni od otrzymania pisma na odpowiedź w Twojej sprawie. Termin ten wydłuża się do 60 dni w momencie, kiedy sprawa jest wyjątkowo trudna i wymaga bardziej szczegółowej analizy. Tego terminu ubezpieczyciel nie może przekroczyć. Musi również poinformować Cię o fakcie, że w ciągu 30 dni nie otrzymasz odpowiedź, tłumacząc to stosownymi argumentami.

Jeżeli jednak zakład ubezpieczeń nie udzieli Ci odpowiedzi i nie zostaniesz poinformowany o jego decyzji, uznaje się to za rozpatrzenie odwołania zgodnie z wolą osoby ubezpieczonej.
Odpowiedź na Twoje odwołanie i tym razem była odmową wypłaty odszkodowania? Kolejnym krokiem, jaki możesz podjąć, jest skarga do Rzecznika Finansowego, który analizuje zgodność odmowy ze stanem faktycznym sprawy. Masz też prawo złożyć skargę do sądu. To jest już jednak ostateczny krok, który wymaga od Ciebie jeszcze większego zaangażowania w sprawę i oczywiście skorzystania z pomocy prawnej.

Potrzebujesz pomocy? Nasi rzeczoznawcy samochodowi chętnie Ci pomogą!