Po wypadku samochodowym, który miał miejsce na terenie Niemiec należy podjąć odpowiednie czynności, mające na celu jak najszybsze zlikwidowanie szkody.

Wobec tego, iż kolizja na drodze, w dodatku na terenie obcego kraju, jest ogromnym szokiem dla kierowcy, podejmuje on niekiedy pochopne decyzje, które niekoniecznie są korzystne w jego sytuacji. Zawsze należy najpierw odpowiednio zapoznać się z zasadami obowiązującymi po wypadku na drodze w Niemczech, aby ułatwić proces likwidacji szkody i nie narazić swojej osoby na kolejne stresy.

Kiedy konieczny jest transport uszkodzonego pojazdu?

Transport samochodu po wypadku w Niemczech na teren Polski nie jest wskazany, bez wyraźnego zalecenia niezależnego rzeczoznawcy. Czasami zdarzają się takie sytuacji, kiedy transport w ogóle jest zbędny, ponieważ likwidacja szkody po wypadku odbywa się na terenie Niemiec. Ważne jest to, aby po wypadku samochodowym rzeczoznawca miał możliwość wykonania opinii technicznej pojazdu, na postawie której można żądać wypłaty odszkodowania. Kiedy właściciel uszkodzonego pojazdu decyduje się na jego transport, ryzykuje pogłębieniem się szkody. Według prawa niemieckiego poszkodowany ma obowiązek do podjęcia wszelkich czynności, mających na celu odpowiedniego zabezpieczenia auta po wypadku. Powiększenie szkody w uszkodzonym samochodzie może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, a mianowicie z poniesieniem dodatkowych kosztów bądź pomniejszenia wysokości odszkodowania. Osobą decyzyjną w sprawie transportu samochodu na teren Polski jest przede wszystkim rzeczoznawca mający podjąć się czynności przeprowadzenia oględzin. Informacji na ten temat może udzielić również adwokat lub radca prawny, reprezentujący poszkodowanego w sprawie wypadku samochodowego, który miał miejsce na terenie Niemiec. Te dwie osoby są w stanie wypowiedzieć się w kwestii transportu auta i zadecydować czy będzie to bezpieczne i konieczne rozwiązanie, czy też lepiej jest wstrzymać się z taką decyzją.

Nie zaleca się podejmowania samodzielnie tak poważnej decyzji, która jak już było wspomniane może wiązać się z nieprzyjemnościami. Nawet najlepiej zorganizowany transport samochodu powypadkowego może spowodować pogłębienie się szkody. Niekiedy jest to całkowicie nieopłacalne, gdyż po sporządzeniu opinii rzeczoznawcy może okazać się, iż naprawa nie zajmie większej ilości czasu, wobec czego szkoda zostanie naprawiona na terenie Niemiec.