Likwidacja szkody po wypadku

 

Likwidacja szkody: rozliczenie bezgotówkowe

1. Klient zleca usługę sieci MOTOEXPERT i korzysta z pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego z listy partnerskich kancelarii prawnych współpracujących z siecią MOTOEXPERT.

2. Przed wykonaniem usługi Klient otrzymuje formularz zleceniowy i dokument potwierdzający cesję wierzytelności na koszty rzeczoznawcze, których wypełnienie i przesyłanie do sieci MOTOEXPERT w celu zlecenia wykonania powypadkowej lub pokolizyjnej opinii technicznej jest obligatoryjne dla obu stron

3. Po wykonaniu usługi Klient oraz jego pełnocmocnik otrzymują kompleksową, opinię techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego z MOTOEXPERT, jednak nie ma koneiczności uregulowania kosztów rzeczoznawczych przez Klienta. Sieć MOTOEXPERT na podstwie cesji wierzytelności swoich należności będzie dochodziła bezpośrednio od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.

4. Wyłącznie w przypadku przedłużonego czasu trwania procedury likwidacyjnej (powyżej 90 dni) lub wydaniu przez Ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia odmownej decyzji co do wypłaty odszkodowania, Sieć MOTOEXPERT może zażądad zapłaty należności za wykonanie opinii technicznej od Klienta.

Likwidacja szkody: rozliczenie gotówkowe

1. Klient zleca usługę sieci MOTOEXPERT i nie korzysta z pomocy prawnej adwokata lub radcz prawnego z listy partnerskich kancelarii prawnych współpracujących z siecią MOTOEXPERT.

2. Przed wykonaniem usługi Klient otrzymuje formularz zleceniowy, którego wypełnienie i przesyłanie do sieci MOTOEXPERT w celu zlecenia wykonania powypadkowej lub pokolizyjnej opinii technicznej jest obligatoryjne dla obu stron.

3. Po wykonaniu usługi Klient otrzymuje kompleksową, opinię techniczną wykonaną przez rzeczoznawcę samochodowego z MOTOEXPERT i jest zobowiązany uregulowad koszty rzeczoznawcze gotówkowo (na rachunek/fakturę) – zwyczajowo przelewem.

4. Jako, że według zapisów niemieckiego prawa koszty rzeczoznawcze stanowią zakres szkody komunikacyjnej, osoba poszkodowana, która poniosła koszt sporządzenia opinii technicznej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego, ma prawo dochodzenia we własnym zakresie zwrotu w/w kosztów od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt