Wpadek komunikacyjny w Polsce jak się zachować

 In wypadek samochodowy w polsce, wypadek-niemieckim-samochodem

Niewielu z nas wie jak należy się zachować jeżeli jest się uczestnikiem wypadku lub kolizji samochodowej.

Postępowanie w razie wypadku drogowego:

  • Zatrzymać samochód, wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, opuszczając samochód zwrócić uwagę czy nie ma zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu.
  • Udzielić pomocy poszkodowanym, jeżeli nie odnieśli większych obrażeń. Jeżeli obrażenia są znaczne należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe i policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112, jeżeli ich stan na to pozwala należy przetransportować poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Natomiast jeżeli w wyniku wypadku są ofiary śmiertelne do przyjazdu policji nie należy nic ruszać.

Powinniśmy pamiętać, że nie udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadku jest przestępstwem.

  • Zabezpieczyć miejsce wypadku, tak aby znajdujące się na ulicy uszkodzone samochody nie stwarzały zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, należy włączyć światła awaryjne ustawić trójkąt ostrzegawczy, w razie konieczności zwerbować do pomocy innych uczestników ruchu. Jeżeli istnieje taka możliwość powinniśmy zepchnąć uszkodzone samochody z drogi na pobocze.
  • Wezwać policję, jeżeli istnieje taka konieczność np. nie ma porozumienia pomiędzy poszkodowanymi co do winy, zachodzi niebezpieczeństwo że zostało popełnione przestępstwo, jeżeli któryś z uczestników znajduje się pod wpływem alkoholu, lub z przypadku kiedy wypadek miał miejsce z winy obcokrajowca. Jest to ważne ponieważ posiadając notatkę z policji będzie mam łatwiej uzyskać odszykowanie od zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  • Spisać wszystkie niezbędne dane wszystkich uczestników zdarzenia. Nazwiska, adresy, numery rejestracyjne samochodów, numery polis, nazwiska i adresy świadków wypadku. Jeżeli istnieje taka możliwość dobrze jest zrobić w miejscu zdarzenia zdjęcia

Powinniśmy pamiętać o tym że wszyscy uczestnicy wypadku komunikacyjnego mają obowiązek podać innym uczestnikom swoje dane

  • Nierozsądne jest podpisywanie jakichkolwiek dokumentów na miejscu.
  • Wezwać pomoc drogową jeżeli uszkodzone samochody nie nadają się do ruchu. W tym przypadku powinniśmy skorzystać z pomocy drogowej współpracującej z siecią rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, ponieważ oni w przeciwieństwie do innych firm za swoje usługi nie oczekują zapłaty od razu tylko rozliczają się bezgotówkowo akceptując cesję wierzytelności podpisano przez poszkodowanych.

Aby uzyskać informację o pomocach drogowych współpracujących siecią MOTOEXPERT należy skontaktować się z centralą pod numerem telefonu +49 911 9646455

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt