Odszkodowanie za wypadek samochodowy obcokrajowca w Polsce

Poszkodowany zamieszkaly na stale za granica  np. w Niemczech lub Austrii w wypadku drogowym ma prawa otrzymac pelne odszkodowanie. 

Odszkodowanie za wypadek samochodowy obcokrajowca w Polsce

Odszkodowanie za wypadek samochodowy obcokrajowca w Polsce

 

Za powstałe w skutek wypadku na terenie Polski szkody zagranicznym poszkodowanym należy się np. odszkodowanie z tytułu:

Zwrot kosztów naprawy

 • Na podstawie faktury VAT wystawionej przez warsztat samochodowy dokonujący naprawy uszkodzonego samochodu maksymalnie do 100 % wartości samochodu sprzed wypadku. Faktura ta jest jeszcze weryfikowana przez rzeczoznawcę samochodowego

 • Na podstawie opinii technicznej uszkodzeń wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego z MOTOEXPERT wyliczanej na podstawie kalkulacji cen części oraz stawek roboczogodzin pracowników warsztatów samochodowych i blacharsko-lakierniczych z miejsca zamieszkania poszkodowanego np. z Niemiec..

Możliwość sprzedaży nienaprawionego samochodu

 • Prawa poszkodowanego w kolizji drogowej obejmują sprzedaży swojego nienaprawionego samochodu bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie oraz otrzymać zwrot kosztów naprawy (w wysokości brutto)

Możliwość samodzielnej naprawy uszkodzonego samochodu

 • Poszkodowany ma prawo samodzielnie naprawić uszkodzony samochód po warunkiem że wartość kosztów naprawy nie przekracza 100 % wartości samochodu sprzed wypadku rozliczenie następuje również na podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy np. z MOTOEXPERT.

Możliwość otrzymania odszykowania po szkodzie całkowitej

 • W przypadku szkody całkowitej poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością samochodu sprzed wypadku a wartością wraku po wypadku

Z tytułu spadku wartości rynkowej samochodu po wypadku.

 • Poszkodowanemu w wypadku właścicielowi samochodu generalnie młodszego niż 5 lat i dotychczas bezwypadkowego należy się odszkodowanie z tytułu spadku wartości samochodu na skutek wypadku.

Kosztu wykonania opinii technicznej MOTOEXPERT

 • Wypłacane pod warunkiem, ze MOTOEXPERT zweryfikowal niepoprawny kosztoryc ubezpieczyciela ( Zanizony np. wyliczony na polskich stawkach roboczych i nie orginalne czesci) wykonal poprawna i niezależna opinii techniczna w jezyku Niemieckim.

Zwrotu kosztu adwokata

 • Koszty adwotów  są  zadko w Polsce pokrywane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Zwrotu kosztów holowania uszkodzonego samochodu

 • Jeżeli uszkodzony samochód nie nadanie się do jazdy lub naprawy i konieczne jest jego odholowanie uszkodzonego samochodu na parking lub do wybranego warsztatu samochodowego poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu oraz zwrotu poniesionych kosztów postoju uszkodzonego samochodu na parkingu.

Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego

 • Jeżeli uszkodzony samochód nie nadawal sie do ruchu to jest uzyskanie zwrotu kosztów wynajęcia samochodu zastępczego czesto zasadne i jest generalnie na prawo poszkodowanego
  w wypadku komunikacyjnym w Polsce do pojazdu zastępczego.

Zwrotu kosztów poniesionych na skutek niemożności korzystania z samochodu

 • Jeżeli uszkodzony został samochód specjalistyczny lub ciężarowy służący pracy zarobkowej jego właściciel może uzyskać odszkodowanie z strat poniesionych na skutek braku możliwości jego użytkowania.

 

TWE PRAWO DO WYBORU NIEZALEŻNEGO RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWEGO MOTOEXPERT  KTÓRY TO PRAWNIE POPRAWNIE WYCENI  SZKODY W TWYM USZKODZONYM POJEŹDZIE NA WARUNKI NIEMIECKIE.  


OBJEKTYWNIE – FACHOWO – PRECYZYJNIE.