Szkoda AC w Polsce ( z niemieckiej polisy autocasco/ Vollkasko, Teilkasko) pojazdem zerejestrowanym w Niemczech. – Wycena szkod  !

Do wypadków drogowych niemieckich samochodów zarejestowanych w Niemczech na polskich drogach dochodzi równie często jak pojazdow jeżdżących na polskich rejestracjach w Niemczech. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których obywatele Niemiec są poszkodowanymi, jak i sprawcami wypadków drogowych. W związku z tym  powstaja szkody w Polsce np. z AC (polisy autocasco) i trzeba wykonac precyzyjna nimiecka opinie techniczna tzw. Kaskoschadengutachten.

Szkoda  w Polsce z AC ( z niemieckiej polisy autocasco) pojazdem zerejestrowanym w Niemczech.

W celu zaspokojenia potrzeb klientów, grupa i stowarzyszenie rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT proponuje wszystkim osobom, które stały się poszkodowane w wypadku samochodowym, mającym miejsce na terenie Polski, możliwość precyzyjnej wyceny szkody AC  po wypadku – na terytorium Polski. Niemiec, który stał się osobą poszkodowaną w wypadku może zamówić wykonanie niemieckiej oceny technicznej po szkodzie AC,  rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT.  MOTOEXPERT rzeczoznawcy, aby zapewnić niemieckiemu klientowi pomoc na najwyższym poziomie, dokonają ogledzin w polsce i wykonauje nimiecka opinii technicznej w języku niemieckim, zgodnej ze standardami i wymogami, które nakłada niemieckie prawo.

Dokonana opinia techniczna z MOTOEXPERT będzie mogla byc podstawą do stwierdzania zakresu i wysokosci szkod  i wypłaty odszkodowania z tytułu szkody AC. Wszystkie niemieckie towarzystwa zajmujące się ubezpieczeniami pojazdow bez akceptują dokonane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT opinie techniczne oraz oplacaja jej  koszty.

 

Poszkodowany w wypadku, zlecając wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) niemieckim samochodem  rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT, nie musi się martwić o wycene szkod w Polsce, gdyż ogledziny szkody pojazdu na nimieckiich lub Austryjackich tablicach rejestracyjnych jest szybko i precyzyjnie wykonywana w Polsce. Nie ma konieczności by wlasciciel transportował swój uszkodzony pojazd do Niemiec. Wlasciel pojazdu ubezpieczonego ( Autokasko lub Teilkasko) może mieć pewność, że ENERGICZNA procedura rzeczoznawcow stowarzyszenia  MOTOEXPORT zapewni mu, że oględziny jego pojazdu związane ze szkodą AC, zostaną wykonane z reguły JUZ następnego dnia od daty zlecenia opinii technicznej ( Kaskoschadengutachten).

Warto dodać, że rzeczoznawcy samochodowi  sieci i stowarzyszenia MOTOEXPORT są doświadczonymi rzeczoznawcami, którzy działają w zgodzie z niemieckim prawem oraz procedurami obowiązującymi w Niemczech. Wszystkie dokonywane przez MOTOEXPERT  opinie techniczne ( Gutachten Vollkasko, Teilkasko) związane ze szkodami autocasco  powstalymi w Polsce, są UZNAWANE w Niemczech oraz na ich podstawie poszkodowanemu zostaje wypłacone należne odszkodowanie przez niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe z jego waznej polisy Vollkasko, Teilkasko ( Gutachten Vollkasko, Teilkasko)