Szkoda Ac (autocasco) po wypadku niemieckiego samochodu w Polsce

 In wypadek samochodowy w polsce

Szkoda AC w Polsce ( z niemieckiej polisy autocasco/ Vollkasko, Teilkasko) pojazdem zerejestrowanym w Niemczech. – Wycena szkod  !

Do wypadków drogowych niemieckich samochodów zarejestowanych w Niemczech na polskich drogach dochodzi równie często jak pojazdow jeżdżących na polskich rejestracjach w Niemczech. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których obywatele Niemiec są poszkodowanymi, jak i sprawcami wypadków drogowych. W związku z tym  powstaja szkody w Polsce np. z AC (polisy autocasco) i trzeba wykonac precyzyjna nimiecka opinie techniczna tzw. Kaskoschadengutachten.

Szkoda  w Polsce z AC ( z niemieckiej polisy autocasco) pojazdem zerejestrowanym w Niemczech.

W celu zaspokojenia potrzeb klientów, grupa i stowarzyszenie rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT proponuje wszystkim osobom, które stały się poszkodowane w wypadku samochodowym, mającym miejsce na terenie Polski, możliwość precyzyjnej wyceny szkody AC  po wypadku – na terytorium Polski. Niemiec, który stał się osobą poszkodowaną w wypadku może zamówić wykonanie niemieckiej oceny technicznej po szkodzie AC,  rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT.  MOTOEXPERT rzeczoznawcy, aby zapewnić niemieckiemu klientowi pomoc na najwyższym poziomie, dokonają ogledzin w polsce i wykonauje nimiecka opinii technicznej w języku niemieckim, zgodnej ze standardami i wymogami, które nakłada niemieckie prawo.

Dokonana opinia techniczna z MOTOEXPERT będzie mogla byc podstawą do stwierdzania zakresu i wysokosci szkod  i wypłaty odszkodowania z tytułu szkody AC. Wszystkie niemieckie towarzystwa zajmujące się ubezpieczeniami pojazdow bez akceptują dokonane przez rzeczoznawców z MOTOEXPERT opinie techniczne oraz oplacaja jej  koszty.

 

Poszkodowany w wypadku, zlecając wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) niemieckim samochodem  rzeczoznawcy samochodowemu z MOTOEXPERT, nie musi się martwić o wycene szkod w Polsce, gdyż ogledziny szkody pojazdu na nimieckiich lub Austryjackich tablicach rejestracyjnych jest szybko i precyzyjnie wykonywana w Polsce. Nie ma konieczności by wlasciciel transportował swój uszkodzony pojazd do Niemiec. Wlasciel pojazdu ubezpieczonego ( Autokasko lub Teilkasko) może mieć pewność, że ENERGICZNA procedura rzeczoznawcow stowarzyszenia  MOTOEXPORT zapewni mu, że oględziny jego pojazdu związane ze szkodą AC, zostaną wykonane z reguły JUZ następnego dnia od daty zlecenia opinii technicznej ( Kaskoschadengutachten).

Warto dodać, że rzeczoznawcy samochodowi  sieci i stowarzyszenia MOTOEXPORT są doświadczonymi rzeczoznawcami, którzy działają w zgodzie z niemieckim prawem oraz procedurami obowiązującymi w Niemczech. Wszystkie dokonywane przez MOTOEXPERT  opinie techniczne ( Gutachten Vollkasko, Teilkasko) związane ze szkodami autocasco  powstalymi w Polsce, są UZNAWANE w Niemczech oraz na ich podstawie poszkodowanemu zostaje wypłacone należne odszkodowanie przez niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe z jego waznej polisy Vollkasko, Teilkasko ( Gutachten Vollkasko, Teilkasko)

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt