Szkoda Ac (autocasco) po wypadku niemieckiego samochodu w Polsce

 In wypadek samochodowy w polsce

Obecnie tak samo często jak wypadki polskich samochodów w Niemczech zdarzają się wypadki samochodów na niemieckich numerach rejestracyjnych w Polsce. Niemieccy obywatele równie często zostają w nich poszkodowani jak i stają się sprawcami tych wypadków. Wobec tego coraz też częściej niemieccy obywatele likwidują powstałe na terenie Polski szkody AC (autocasco).

AC za wypadek niemieckim samochodem

Aby wyjść na przeciw potrzebą klientów siec rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT oferuje, poszkodowanym w wypadkach samochodowych na terenie Polski, możliwość likwidacji szkody AC (autocasco) bezpośrednio po wypadku, jeszcze na terenie Polski. Poszkodowany w wypadku Niemiec może zlecić wykonanie niemieckiej opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) jednemu z regionalnych polskich rzeczoznawców samochodowych współpracujących na stałe z niemiecką siecią rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPOERT. Zgodnie z potrzebami niemieckiego klienta wykona on niemiecką opinię techniczną powstałej szkody AC (autocasco) zgodną z wymogami niemieckiego prawa i w języku niemieckim. Zlecający jej wykonanie niemiecki poszkodowany zapewne wykona ją w sposób zgodny z wysokimi standardami narzuconym przez sieć MOTOEXPERT. W ten sposób wykonanie opinia techniczna stanie się postawą wypłaty należnego odszkodowania po szkodzie AC (autocasco) ponieważ niemieckie Towarzystwa Ubezpieczeniowe bez problemu akceptują wykonane przez polskich rzeczoznawców sieci MOTOEXPERT opinie techniczne i bez problemu zwracają jej koszt swoim niemieckim klientom.

Zlecając wykonanie opinii technicznej po szkodzie AC (autocasco) niemieckim samochodem współpracującemu z siecią MOTOEXPERT polskiemu rzeczoznawcy samochodowemu poszkodowany zyskuje czas, ponieważ likwidację swojej szkody rozpoczyna bezpośrednio po wypadku, nie musi wobec tego transportować uszkodzonego samochodu do Niemiec w przypadku kiedy ten nie nadaje się do ruchu, a przyjęta przez rzeczoznawców procedura sieci MOTOEXPERT daje poszkodowanemu pewność, że oględziny samochodu po szkodzie AC (autocasco) -nastąpią do 7 dni od momentu zgłoszenia się do rzeczoznawcy.

Polscy rzeczoznawcy samochodowi sieci MOTOEXPERT to rzetelni pracownicy swojej firmy, respektujący niemieckie procedury i prawo a wykonane przez nich opinie techniczne po szkodach AC (autocasco) w Polsce stają się podstawą wypłaty należnego odszkodowania

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt