Niewielu z nas wie jak należy się zachować jeżeli jest się uczestnikiem wypadku lub kolizji samochodowej.

Postępowanie w razie wypadku drogowego:

  • Zatrzymać samochód, wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, opuszczając samochód zwrócić uwagę czy nie ma zagrożenia ze strony innych uczestników ruchu.
  • Udzielić pomocy poszkodowanym, jeżeli nie odnieśli większych obrażeń. Jeżeli obrażenia są znaczne należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe i policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112, jeżeli ich stan na to pozwala należy przetransportować poszkodowanych w bezpieczne miejsce. Natomiast jeżeli w wyniku wypadku są ofiary śmiertelne do przyjazdu policji nie należy nic ruszać.

Powinniśmy pamiętać, że nie udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadku jest przestępstwem.

  • Zabezpieczyć miejsce wypadku, tak aby znajdujące się na ulicy uszkodzone samochody nie stwarzały zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, należy włączyć światła awaryjne ustawić trójkąt ostrzegawczy, w razie konieczności zwerbować do pomocy innych uczestników ruchu. Jeżeli istnieje taka możliwość powinniśmy zepchnąć uszkodzone samochody z drogi na pobocze.
  • Wezwać policję, jeżeli istnieje taka konieczność np. nie ma porozumienia pomiędzy poszkodowanymi co do winy, zachodzi niebezpieczeństwo że zostało popełnione przestępstwo, jeżeli któryś z uczestników znajduje się pod wpływem alkoholu, lub z przypadku kiedy wypadek miał miejsce z winy obcokrajowca. Jest to ważne ponieważ posiadając notatkę z policji będzie mam łatwiej uzyskać odszykowanie od zagranicznego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  • Spisać wszystkie niezbędne dane wszystkich uczestników zdarzenia. Nazwiska, adresy, numery rejestracyjne samochodów, numery polis, nazwiska i adresy świadków wypadku. Jeżeli istnieje taka możliwość dobrze jest zrobić w miejscu zdarzenia zdjęcia

Powinniśmy pamiętać o tym że wszyscy uczestnicy wypadku komunikacyjnego mają obowiązek podać innym uczestnikom swoje dane

  • Nierozsądne jest podpisywanie jakichkolwiek dokumentów na miejscu.
  • Wezwać pomoc drogową jeżeli uszkodzone samochody nie nadają się do ruchu. W tym przypadku powinniśmy skorzystać z pomocy drogowej współpracującej z siecią rzeczoznawców samochodowych MOTOEXPERT, ponieważ oni w przeciwieństwie do innych firm za swoje usługi nie oczekują zapłaty od razu tylko rozliczają się bezgotówkowo akceptując cesję wierzytelności podpisano przez poszkodowanych.

Aby uzyskać informację o pomocach drogowych współpracujących siecią MOTOEXPERT należy skontaktować się z centralą pod numerem telefonu +49 911 9646455