Odszkodowanie za wypadek w Polsce

 In wypadek samochodowy w polsce

Poszkodowany w wypadku drogowym: odszkodowanie i jego prawa

Za powstałe w skutek wypadku na terenie Polski szkody poszkodowanym należy się odszkodowanie z tytułu:

Zwrot kosztów naprawy

 • Na podstawie faktury VAT wystawionej przez warsztat samochodowy dokonujący naprawy uszkodzonego samochodu maksymalnie do 100 % wartości samochodu sprzed wypadku. Faktura ta jest jeszcze weryfikowana przez rzeczoznawcę samochodowego.

 • Na podstawie opinii technicznej uszkodzeń wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego wyliczanej na podstawie kalkulacji cen części oraz stawek roboczogodzin pracowników warsztatów samochodowych i blacharsko-lakierniczych z miejsca zamieszkania poszkodowanego.

Możliwość sprzedaży nienaprawionego samochodu

 • Prawa poszkodowanego w kolizji drogowej obejmują sprzedaży swojego nienaprawionego samochodu bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie oraz otrzymać zwrot kosztów naprawy (w wysokości brutto)

Możliwość samodzielnej naprawy uszkodzonego samochodu

 • Poszkodowany ma prawo samodzielnie naprawić uszkodzony samochód po warunkiem że wartość kosztów naprawy nie przekracza 100 % wartości samochodu sprzed wypadku rozliczenie następuje również n a podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy.

Możliwość otrzymania odszykowania po szkodzie całkowitej

 • W przypadku szkody całkowitej poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością samochodu sprzed wypadku a wartością wraku po wypadku

Z tytułu spadku wartości rynkowej samochodu po wypadku.

 • Poszkodowanemu w wypadku właścicielowi samochodu młodszego niż 5 lat i dotychczas bezwypadkowego należy się odszkodowanie z tytułu spadku wartości samochodu na skutek wypadku.

Kosztu wykonania opinii technicznej

 • Wypłacane pod warunkiem tego, ze Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyraziło zgodę na wykonanie niezależnej opinii technicznej niezależnemu rzeczoznawcy.

Zwrotu kosztu adwokata

 • Koszty ad wotów nie są w Polsce pokrywane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Zwrotu kosztów holowania uszkodzonego samochodu

 • Jeżeli uszkodzony samochód nie nadanie się do naprawy i konieczne jest jego odholowanie uszkodzonego samochodu na parking lub do wybranego warsztatu samochodowego poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu oraz zwrotu poniesionych kosztów postoju uszkodzonego samochodu na parkingu.

Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego

 • Jeżeli uszkodzony samochód używany był przez poszkodowanego do pracy zarobkowej możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów wynajęcia samochodu zastępczego

Zwrotu kosztów poniesionych na skutek niemożności korzystania z samochodu

 • Jeżeli uszkodzony został samochód specjalistyczny lub ciężarowy służący pracy zarobkowej jego właściciel może uzyskać odszkodowanie z strat poniesionych na skutek braku możliwości jego użytkowania.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt