Odszkodowanie za wypadek w Polsce

 In wypadek samochodowy w polsce

Poszkodowany w wypadku drogowym: odszkodowanie i jego prawa

Za powstałe w skutek wypadku na terenie Polski szkody poszkodowanym należy się odszkodowanie z tytułu:

Zwrot kosztów naprawy

 • Na podstawie faktury VAT wystawionej przez warsztat samochodowy dokonujący naprawy uszkodzonego samochodu maksymalnie do 100 % wartości samochodu sprzed wypadku. Faktura ta jest jeszcze weryfikowana przez rzeczoznawcę samochodowego.

 • Na podstawie opinii technicznej uszkodzeń wykonanej przez rzeczoznawcę samochodowego wyliczanej na podstawie kalkulacji cen części oraz stawek roboczogodzin pracowników warsztatów samochodowych i blacharsko-lakierniczych z miejsca zamieszkania poszkodowanego.

Możliwość sprzedaży nienaprawionego samochodu

 • Prawa poszkodowanego w kolizji drogowej obejmują sprzedaży swojego nienaprawionego samochodu bez względu na to czy wystąpiła szkoda całkowita czy nie oraz otrzymać zwrot kosztów naprawy (w wysokości brutto)

Możliwość samodzielnej naprawy uszkodzonego samochodu

 • Poszkodowany ma prawo samodzielnie naprawić uszkodzony samochód po warunkiem że wartość kosztów naprawy nie przekracza 100 % wartości samochodu sprzed wypadku rozliczenie następuje również n a podstawie opinii technicznej rzeczoznawcy.

Możliwość otrzymania odszykowania po szkodzie całkowitej

 • W przypadku szkody całkowitej poszkodowanemu należy się odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy wartością samochodu sprzed wypadku a wartością wraku po wypadku

Z tytułu spadku wartości rynkowej samochodu po wypadku.

 • Poszkodowanemu w wypadku właścicielowi samochodu młodszego niż 5 lat i dotychczas bezwypadkowego należy się odszkodowanie z tytułu spadku wartości samochodu na skutek wypadku.

Kosztu wykonania opinii technicznej

 • Wypłacane pod warunkiem tego, ze Towarzystwo Ubezpieczeniowe wyraziło zgodę na wykonanie niezależnej opinii technicznej niezależnemu rzeczoznawcy.

Zwrotu kosztu adwokata

 • Koszty ad wotów nie są w Polsce pokrywane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Zwrotu kosztów holowania uszkodzonego samochodu

 • Jeżeli uszkodzony samochód nie nadanie się do naprawy i konieczne jest jego odholowanie uszkodzonego samochodu na parking lub do wybranego warsztatu samochodowego poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu oraz zwrotu poniesionych kosztów postoju uszkodzonego samochodu na parkingu.

Zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego

 • Jeżeli uszkodzony samochód używany był przez poszkodowanego do pracy zarobkowej możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów wynajęcia samochodu zastępczego

Zwrotu kosztów poniesionych na skutek niemożności korzystania z samochodu

 • Jeżeli uszkodzony został samochód specjalistyczny lub ciężarowy służący pracy zarobkowej jego właściciel może uzyskać odszkodowanie z strat poniesionych na skutek braku możliwości jego użytkowania.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt