Odszkodowanie w EURO po wypadku samochodowym w Polsce – Obcokrajowiec poszkodowany.

Zdarzenia drogowe w postaci wypadków czy kolizji z całą pewnością nie należą do przyjemnych, a wielu strat nie jest w stanie pokryć nawet odszkodowanie po wypadku samochodowym, wypłacane przez firmę ubezpieczeniowa z OC polisy pojazdu sprawcy . Nnależy podkreślić, że odszkodowanie w EURO po wypadku samochodowym wypłacane jest przede wszystkim właścicielom poszkodowanych pojazdów zarejestowanych  za granica np. nimeczech  i zyjacych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii itd. Z założenia odszkodowanie po wypadku samochodowym powinno być przeznaczone na zniwelowanie lub usunięcie zaistniałych strat. Ogólnie wiadomo, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniową, z polisny OC , której korzysta sprawca zdarzenia, aczkolwiek należy pamiętać, by spełnić istotne warunki.

 

Aby otrzymać odszkodowanie po wypadku samochodowym w EURO, należy o zaistniałym zdarzeniu poinformować odpowiednie służby. Inaczej mówiąc, POLECANE  jest wezwanie policji, która spisze odpowiednią zaswiadczenie, stanowiący podstawę do ubiegania odszkodowanie po wypadku samochodowym, przeznaczanego zasadniczo na usunięcie skutków zdarzenia. Należy także pamiętać, że odszkodowanie po wypadku samochodowym jest możliwe pod warunkiem, że powstałe zniszczenia zostały oszacowane przez kompetentnego  niemieckiego lub zagranicznego rzeczoznawcę np. z MOTOEXPERT.

Najczęściej odszkodowanie po wypadku samochodowym w polsce w EURO wyliczane jest na podstawie  nimieckiej opinii – Gutachten. Lub zaplata   faktur z warsztatu samochodowego za naprawe pojazdu. Pozornie wydawać się może, że odszkodowanie po wypadku samochodowym EURO w pełni pokryje ubezpieczyciel  pojazdu sprawcy, jednakże rzeczywistość weryfikuje to stwierdzenie. W praktyce odszkodowanie po wypadku samochodowym opiera się na konkretnych wytycznych i ocenach biegłych np. opinii z MOTOEXPERT .